நிறுவன கலாச்சாரம், தொடர்புகள் மற்றும் மோதல் பற்றிய இதழ்

1939-4691

வடிவமைத்தல் வழிகாட்டுதல்கள்

வடிவமைத்தல் வழிகாட்டுதல்கள்

உங்கள் காகிதத்தை வடிவமைப்பதற்கான படிப்படியான வழிகாட்டியாக செயல்பட விரிவான வடிவமைப்பு வழிமுறைகளை (DOCX) வடிவமைத்துள்ளோம் . மைக்ரோசாப்ட் வேர்ட் 2007 என்பது இன்று பயன்பாட்டில் உள்ள பொதுவான சொல் செயலிகளில் ஒன்றாக இருப்பதால், அந்த மென்பொருளைச் சுற்றி வடிவமைப்பு வழிகாட்டுதல்களை வடிவமைத்துள்ளோம். இருப்பினும், பெரும்பாலான கட்டளைகள் மற்றும் வழிமுறைகள் MS Word இன் பிற பதிப்புகளுக்கு உலகளாவியவை. விரிவான வடிவமைப்பு வழிமுறைகள் (DOCX)

கோப்பை உங்கள் கணினியில் பதிவிறக்கம் செய்து ("இணைப்பை இவ்வாறு சேமி...") மற்றும் MS Word இல் திறக்கவும். அறிவுறுத்தல்கள் உங்கள் காகிதத்தை வடிவமைப்பதன் மூலம் உங்களை அழைத்துச் செல்கின்றன. காகிதத்தை வடிவமைத்தவுடன், அதை PDF கோப்பாக மாற்றுவீர்கள் (அல்லது ஏற்றுமதி செய்யலாம்). தாளின் PDF நகலைப் பார்த்து, அது சரியாக இருப்பதை உறுதிசெய்து, அறிவுறுத்தல்களின்படி சமர்ப்பிக்கவும்.