அகாடமி ஆஃப் தொழில் முனைவோர் இதழ்

1528-2686

தொகுதி 29, சிறப்புப் பிரச்சினை 4

ஆய்வுக் கட்டுரை

Directors' Observable Characteristics and Firm Performance in Nigeria: A Panel Analysis

  • Demaki, G.O. Imasuen, Osasere Festus and Eromafuru, E.G.

ஆய்வுக் கட்டுரை

To Study the Negative Effects of Gender Inequality in the Logistics Sector in Klang Valley, Malaysia

  • Jee Fenn Chung, Akram Abdulraqeb Sultan Al-Khaled and Saranyah Ramasamy