அகாடமி ஆஃப் அக்கவுண்டிங் அண்ட் ஃபைனான்சியல் ஸ்டடீஸ் ஜர்னல்

1528-2635

தொகுதி 28, சிறப்பு இதழ் 2

ஆய்வுக் கட்டுரை

The Ease of Doing Business in the ESG Framework at World Level

  • Alberto Costantiello, Angelo Leogrande

ஆய்வுக் கட்டுரை

The Role of Political Stability in the Context of ESG Models at World Level

  • Alberto Costantiello, Angelo Leogrande

ஆய்வுக் கட்டுரை

The Impact of Research and Development Expenditures on ESG Model in the Global Economy

  • Alberto Costantiello, Angelo Leogrande

ஆய்வுக் கட்டுரை

APPLICATION OF MONETARY POLICY IN THE MONEY MARKET: A COMPARATIVE STUDY BETWEEN GHANA AND INDIA

  • Emmanuel Attah Kumah Amponsah, George Oppong Appaigyei Ampong, Stephen Owusu Afriyie, Michael Nana Owusu-Akomeah, Joseph Asare,Richard Amponsah, Freda Quarshie.