தொடர்புடைய வணிக அகாடமிகள்

1998 லாஸ் வேகாஸ் நடைமுறைகளுக்கு வரவேற்கிறோம்

நடவடிக்கைகள் அடோப்பின் PDF வடிவத்தில் உள்ளன. உங்களுக்கு Adobe Acrobat Reader தேவைப்படும், இது  Adobe இன் இணையதளத்தில் இலவசமாகக் கிடைக்கும் .

அகாடமி ஆஃப் மேனேஜரியல் கம்யூனிகேஷன்ஸ்

அகாடமி ஆஃப் ஸ்ட்ராடஜிக் மற்றும் நிறுவன தலைமைத்துவம்

கணக்கியல் மற்றும் நிதியியல் படிப்புகளுக்கான அகாடமி

அகாடமி ஆஃப் எஜுகேஷனல் லீடர்ஷிப்

தொழில்முனைவோர் அகாடமி

வழக்குப் படிப்புகளுக்கான சர்வதேச அகாடமி

இலவச நிறுவனக் கல்விக்கான அகாடமி

தகவல் மற்றும் மேலாண்மை அறிவியல் அகாடமி

வணிகச் சட்டத்தில் படிப்பிற்கான அகாடமி

அகாடமி ஆஃப் மார்கெட்டிங் ஸ்டடீஸ்

பொருளாதாரம் மற்றும் பொருளாதார கல்விக்கான அகாடமி